Het Boek

Vanaf nu verkrijgbaar!

Plat Jezaat 2In Plat Jezaat vindt de lezer spreuken, gedichten, korte humoristische verhalen en liedjes van allerlei aard. Een lach en een traan staan naast elkaar. Het is een verzameling teksten, door de jaren heen geschreven op momenten dat daartoe voldoende inspiratie was. Vrienden, familie en bekenden hebben, onafhankelijk van elkaar, ondergetekende aangespoord om de teksten te bundelen en uit te geven zodat ze toegankelijk worden voor een breder leespubliek.

Niet alle teksten zijn door hem  zelf bedacht maar wel vertaald in het Vaalser dialect, hetgeen verrassende, typisch “Vaalser” woordwendingen opleverde. De betekenis van een vertaald gedicht of spreuk heeft daardoor soms een wat, zoals de  schrijver het zelf noem, typisch Vaalser karakter gekregen.

Het merendeel van de teksten echter (90%) komen van eigen hand.

Door het boek heen treft u ondermeer prachtige en passende cartoons aan van de Vaalser cartoonist Jean Gouders, een 4 tal schilderijen van de Vaalser allround kunstenaar en musicus Jan Deckers en bijpassende foto’s, aangeleverd uit de verzameling van Nico Graaf.

Een korte impressie van wat u zoal kunt tegenkomen in “Plat jezaat”:

Liedjes: 
Ondermeer: De Tram, Plat Jezaat, Iesj Bin Verrukt Noa Diesj, Auw Wieverbal, Vetdonnesjdaach, Sjweinelid.

Grappige gedichten zoals:
Der Bloezeblues, oonvaal in et sjtroongsberres-je, koompes mit hoonk, de sjweinekrankheet, der krinteweck, durrejee, doeët i Vols etc.

Kindergedichten (21) zoals:
Kinger Beename, Leive Mond, De Kats, 2 Oamezeeke Junt oop Reis, De Vloeë, Et Moezehuus-je, Kauwderwelsj, Et Appele Friets-je, Et Loestiesj Veersje, Putsje Lappe, etc.

Andere rubrieken:
Sprusj An Der Dusj, Sjprusj Uvver Et Leave, Plat Jezaat, Karnevalesk, Sprusj Uvver Vrauwe en Trouwe, Sprusj Uvver De Liebe, Sjprusj va bekende en winniejer bekende Völser.

Heemet Jediesjte:
Ing Moal Himmel en Tseruk, Himmelvaat Va Inge Völser, Iesj Bin Noch E Zoe Kling, De Pantsermoer,  etc.

Jediesjte Uvver Et Leave:
Vluusj Pieëpel Vluusj, Heij Pap, Aziel, Adieë Mam, Oezeree, Engelesjprooch, Erinerroeng Die Kent Jing Tsiet, Verwereke Is, etc.

In totaal 150 pagina’s leesplezier.

Dit boek is mede tot stand gekomen door het leveren van een inhoudelijke bijdrage door ondermeer:

Arthur en Lucas Jussen, Bernie Thewissen, Burgemeester Reg van Loo, Cor Beckers, Dennis Wolf, Dieter Wintzen, Errole Delnoye, Fien Kusters, Jean Kern  Jerrie Cransveld, John Beckers,  Jo Kern, Jo Vandermeij, John Bröcheler, Joop Lennertz, Juulsje, Juus Erven, Marlou Jungbluth-Graaf, Nico Scheffers,Pascal Meurders, Pastoor Broekhoven, Paul May, Piet Pakbiers, Piet Weyenberg,  Sisi Leunissen,Thijs Jussen, Tom Staps, Klaus Berres e.a. 


DE SCHRIJVER   > HET GOEDE DOEL  > BESTELLEN